Voorstellen

Ik ben Miep van Leeuwen. Na de middelbare school ben ik gaan leren en werken als psychiatrisch verpleegkundige. Daarna ben ik in verschillende banen werkzaam geweest in de psychiatrie. Het is mijn roeping mij in te zetten voor deze kwetsbare doelgroep. Ik heb 14 jaar gewerkt voor de regio Midden Holland van Kwintes, een Regionale Instelling Beschermende Woonvormen.

Maar mijn liefde voor Afrika én de vraag of ik daar mijn leven zou kunnen en willen geven in het Koninkrijk van God bleven aan mij trekken.

 

In februari 2012 ben ik vanuit de PKN gemeenten in Gouda uitgezonden naar Sierra Leone in West Afrika.  Ik werk hier op basis van een vrijwilligerscontract met de Mental Health Coalition. Dit is een Sierra Leoonse NGO die zich richt op het verbeteren van de zorg en het welzijn van mensen met psychiatrische problematieken.

 

De afgelopen zeven jaar hebben we via verschillende projecten ons werk kunnen doen.

Voor mij houdt dit o.a. in dat ik supervisie geef aan de psychiatrisch verpleegkundigen die we nu hebben, in al de verschillende districten. Ik werk mee aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg bij City of Rest, een rehabilitatie centrum dat werkt vanuit de christelijke levensvisie.

Daarnaast zijn we voortdurend bezig om meer bekendheid en begrip te bewerkstelligen voor mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek. Dit houdt in dat we het ook voortdurend onder de aandacht brengen bij de regering, zodat er meer erkenning en betere zorg kan komen.

 

In deze afgelopen jaren heb ik mee mogen werken in de psychologische hulpverlening tijdens twee grote crisissen in het land. Een Ebola epidemie in 2014 waarbij tot 11.000 dodelijke slachtoffers vielen in de drie West Afrikaanse landen. Daarna een modderstroom en aardverschuiving in 2017 waarbij meer dan 1000 dodelijke slachtoffers vielen en 3000 mensen dakloos raakten.

 

Ik heb van het begin af aan gewoond in de hoofdstad Freetown. Hier ben ik lid van een kerkelijke gemeente waar ik mij volkomen thuis weet. Daarnaast heb ik mijn contacten in een grote groep werkers en zendelingen vanuit diverse westerse landen waarmee we internationale samenkomsten organiseren.