In Nederland

23 maart 2020 3 Door Miep van Leeuwen

Het was even slikken maar vorige week hebben we in overleg besloten dat ik vanwege de lock down van vluchten, het beter was dat ik naar Nederland zou komen. Ik had me er helemaal op ingesteld om te blijven maar het bleek niet verstandig. Ik heb een hele goede reis gehad en een heerlijke plek om te wonen! God heeft voorzien op een zeer korte termijn. Ik was zo van slag dat ik niet eens meer heb gebeden maar alles los gelaten heb in God’s handen. En Hij heeft in alles voorzien.

Nu, in Nederland wordt Corona eigenlijk nog veel meer werkelijkheid voor mij dan het in Sierra Leone was. Daar ga ik het nu niet over hebben, we kunnen ons volledig op Corona richten in het nieuws en alles vinden wat we moeten weten.

Ik merk dat deze situatie mij stil zet bij twee belangrijke lessen, die we als christen telkens weer in het leven moeten leren.

Ten eerste, dat ons lijden niet zo groot is als we kijken naar het lijden van Jezus. In deze tijd naar Pasen staan we daar weer extra bij stil, het lijden van Hem. Ik heb het in Sierra Leone wel vaker ervaren, als Hij zó voor mij geleden heeft, waarom zou ik dan niet lijden?

Ten tweede zie ik nu heel sterk de waarde van wat men in Sierra Leone doet: niet hardop uitspreken dat Corona waarschijnlijk ook naar Sierra Leone komt, wél hardop uitspreken dat in Jezus Naam dit aan Sierra Leone voorbij gaat. In dit hele gebeuren wordt het heel erg duidelijk dat onze Toevlucht alleen bij God is. En dát is precies het mooie van hoe de mensen in Sierra Leone hier mee omgaan. Ze spreken hun geloof uit! Omdat zij meer dan wij iedere dag ervaren dat ze niet zonder God kunnen. Ik vind het heel bijzonder om dat in Nederland ook terug te horen in de preken die ik kan luisteren. Als God’s engelen rondom ons zijn, dan beschermt Hij ons, óók voor Corona.