Corona

4 april 2020 1 Door Miep van Leeuwen

Op dit moment is “Corona” misschien even de beste titel. De hele wereld is in de ban van het virus en terecht, het brengt nogal wat te weeg!

Wat ik er op dit moment over wil schrijven is dat er nu helaas vier gevallen zijn vast gesteld in Sierra Leone. En ja, natuurlijk, hoogst waarschijnlijk zijn er meer gevallen dan er zijn vast gesteld.

Het is misschien raar maar zolang er nog niets was vast gesteld bleef ik de hoop houden dat het misschien aan Sierra Leone voorbij zou gaan. Het is afschuwelijk te bedenken hoe een uitbraak daar zal huishouden. Mensen zijn in dit soort landen bijna niet in staat zichzelf te beschermen. Dan heb ik het vooral over de armere mensen. Zij leven dicht op elkaar gepakt en kunnen de 1,5 meter die geadviseerd wordt niet voor zichzelf innemen. Alles wordt gedeeld in deze community’s, dat is de gewone gang van zaken. Tijdens een lock down zijn ze niet in staat om hun dagelijkse kost bij elkaar te verdienen. Zo maar wat voorbeelden die het moeilijk maken. En daarbij komt dan nog dat de gezondheidszorg niet toereikend zal zijn om zieken de juiste hulp te bieden.

Mijn hart huilt als ik er aan denk hoeveel mensen er daar de dood kunnen gaan vinden en ik blijf bidden, Lord have mercy, mag het alstublieft niet al te erg worden in die landen.

Ik ben natuurlijk dankbaar dat ik in Nederland mag zijn maar mijn hart is opnieuw daar, waar zoveel mensen wonen waar ik van ben gaan houden. Ik zou dáár willen zijn om het samen met hen het hoofd te bieden. Een aantal van mijn zendingsvrienden blijven en ik heb er alle respect voor! Mijn keus werd gemaakt door omstandigheden en ik vertrouw er op dat dit voor het moment het beste is.

Juist in tijden als deze mogen we ons er aan vast houden dat God voor ons zorgt en ons nooit zal verlaten, wat er ook gebeurt en waar we ook zijn.