Contact en giften

Contact met Miep

Het adres van Miep is: P.O. Box 493, Freetown, Sierra Leone.

Giften

Miep haar uitzending is volledig afhankelijk van giften. Uw financiĆ«le steun is dan ook zeer welkom. Om de uitzending van Miep komende 4 jaar te waarborgen zijn structurele donateurs nodig.

Wilt u Miep steunen dan kunt u het onderstaande formulier downloaden, invullen en opsturen naar de penningmeester: TFC Miep van Leeuwen, per adres: Nansenstraat 47, 2806 HK GOUDA.

Klik hier voor het machtigingsformulier

Eenmalige gift die u zelf overmaakt:
IBAN: NL 28 RABO 037 372 01 81
BIC: RABONL2U
Tnv Protestantse Gemeente Gouda inz. TFC Miep van Leeuwen
Giften zijn fiscaal aftrekbaar boven de gestelde drempel.

Als TFC zijn wij onderdeel van de PKN Gouda. Zie voor ANBI gegevens: ANBI verklaring

Contact – Thuisfrontcommissie

De thuisfrontcommissie bestaat uit de volgende personen
Voorzitter
Sjenet van der Plas
Penningmeester Ton van Nieuwkoop
Communicatie Pauluskerk Tom de Groot
Vakinhoudelijk advies  en praktische hulp Marjanne Mesu
Zendingsgebedskring Esther Versteeg
Communicatie en webredactie Margot Quist
 
U kunt de Thuisfrontcommissie bereiken via het volgende mailadres: tfc@miepvanleeuwen.nl